Privacyverklaring

van Ontwerpstudio Karel & Linda

Ontwerpstudio Karel & Linda respecteert je privacy, laten we daar mee beginnen. De persoonsgegevens die we ontvangen zullen we dan ook altijd vertrouwelijk behandelen. Dat doen we volgens de geldende wetgeving op dit gebied. Als je je gegevens achterlaat op onze website karelenlinda.nl, ga je er automatisch mee akkoord dat we ze volgens deze wetgeving behandelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontwerpstudio Karel & Linda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (bij het invullen van ons contactformulier en het stageformulier)
 • E-mailadres (bij het invullen van ons contactformulier en het stageformulier)
 • Woonplaats (alleen bij het invullen van ons stageformulier)
 • Opleiding en opleidingsjaar (alleen bij het invullen van ons stageformulier)
 • Stageperiode (alleen bij het invullen van ons stageformulier)
 • Link naar portfolio (alleen bij het invullen van ons stageformulier)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ontwerpstudio Karel & Linda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaren en doorgeven

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die worden ingevuld via het contactformulier op de website worden maximaal 1 jaar bewaard. De gegevens die we verzamelen geven we niet door aan derden.

Cookies

Op onze site maken we gebruik van functionele en analytische cookies, die de functionaliteiten van onze site bewaken en ons helpen de site te analyseren en waar nodig te verbeteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld met anderen. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook of Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Je kunt de privacyverklaring (die regelmatig gewijzigd wordt) van Facebook of Instagram lezen om te zien wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je je gegevens bij ons achterlaat via e-mail, bewaren we ze in onze database. Anders kunnen we nooit meer contact met je opnemen! Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontwerpstudio Karel & Linda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studio@karelenlinda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studio@karelenlinda.nl.

Links van anderen

Op onze site kom je ook links naar andere websites tegen. Als je hier op klikt, ga je weg van karelenlinda.nl en kom je in een omgeving waar we geen invloed op hebben. Deze sites vallen dus niet onder deze privacyvoorwaarden.

Wijzigen van deze verklaring

We hebben het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als dat gebeurt, vermelden we dat op onze website.

Contactgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt door
Ontwerpstudio Karel & Linda
Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg
studio@karelenlinda.nl
013 – 470 03 55

Heb je nog vragen?

Neem contact op